Guru-Guru SRITI

              GURU

                                                                                          

 • Nama                                                 : Mohd Fitri Bin Ahmad
 • Latar belakang pendidikan   : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)
 •                                                                  Dengan  Kepujian
 •                                                                  Universiti Sultan Zainal Abidin
 • Subjek yang di ajar                     : Al-Quran – Tahfiz – Pendidikan Islam – Fiqh
      
                GURU
                                                                                          
 • Nama                                                : Muhammad Hamzi Bin Ismail
 • Latar belakang pendidikan : Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah
 •                                                                Universiti Al-Azhar Kaherah
 • Subjek yang di ajar                   : Al-Quran – Tahfiz – Bahasa Arab – Fiqh – PJK
                    
               GURU

 • Nama                                                : Qutrennada Binti Rosli
 • Latar belakang pendidikan  : Sarjana Usuluddin dan Falsafah
 •                                                                 Universiti Kebangsaan Malaysia
 •                                                                 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Hadis
 •                                                                 Universiti Al-Azhar Iskandariah
 •  Subjek yang di ajar                  :  Al-Quran-Tahfiz-Bahasa Arab- Fiqh-Pendidikan Islam

 

 

              GURU

 • Nama                                                : Siti Asmarani Binti Zainuddin
 • Latar belakang pendidikan : Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
 •                                                                 Kolej Universiti Insaniah
 • Subjek yang di ajar                  :  Al-Quran – Bahasa Melayu – Jawi

 

 

 

             GURU

 • Nama                                                : Bashiroh Binti Saud
 • Latar belakang pendidikan : Sarjana Sains (Matematik)
 •                                                                Universiti Sains Malaysia
 •                                                                Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik)
 •                                                                (Kepujian)
 •                                                                Universiti Sains Malaysia
 • Subjek yang di ajar                  :  Al-Quran-Matematik – Sains

 

              GURU

 • Nama                                                : Yusma Syakirah Binti Yusof
 • Latar belakang pendidikan  : Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan
 •                                                                 Islam  (Usuluddin dan Perbandingan Agama)
 •                                                                 (Kepujian)
 •                                                                 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • Subjek yang di ajar                   :  Al-Quran – Tahfiz – Bahasa Inggeris – PJK