AUDIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

29 MEI 2018 – Audit pentadbiran dan kewangan SRITI Darul Aman kali ke-1 telah dilaksanakan oleh Ustaz Wan Norkamal Bin Wan Harun selaku Pengerusi SRITI Darul Aman dan Dr. Ahmad Khilmy Bin Abdul Rahim, Penasihat SRITI Darul Aman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *